artykuł nr 1

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Aleksandra Moskwa
    e-mail: p20@ostrog.net
    tel.  32 415 55 20