główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1152
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ349
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona główna 349
   Dane teleadresowe 83
   Struktura własności i majątek przedszkola 101
Kierownictwo
   Dyrekcja 132
Administracja
   Kadra pedagogiczna 53
   Personel administracyjno - obsługowy 70
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 71
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 50
     Przetargi - rok 2019 30
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 27
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 29
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 21
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 19
Inne
   Budżet 26
     Plan dochodów 22
     Plan wydaktów 18
     Majątek 17
   Redakcja BIP 34