Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 1362
   Dane teleadresowe 313
   Struktura własności i majątek przedszkola 310
Kierownictwo
   Dyrekcja 447
Administracja
   Kadra pedagogiczna 278
   Personel administracyjno - obsługowy 319
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 362
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 1254
     Przetargi - rok 2019 99
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 119
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 115
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 97
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 92
Inne
   Budżet 108
     Plan dochodów 103
     Plan wydaktów 83
     Majątek 83
   Redakcja BIP 211
Łączna liczba odwiedzin:5755