Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 2321
   Dane teleadresowe 459
   Struktura własności i majątek przedszkola 403
Kierownictwo
   Dyrekcja 865
Administracja
   Kadra pedagogiczna 415
   Personel administracyjno - obsługowy 467
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 475
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 1493
     Przetargi - rok 2019 1610
Ogłoszenia
   Ogłoszenia - rok 2019 189
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 181
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola 143
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów 133
Cyberbezpieczeństwo
   Informacje 27
Inne
   Budżet 175
     Plan dochodów 151
     Plan wydaktów 129
     Majątek 133
   Redakcja BIP 299
Łączna liczba odwiedzin:10068